กระดาษที่ใช้ในงานผลิตกล่องมีด้วยกัน หลายชนิด
Nov 13, 2017
00
1. กระดาษการ์ด 2 หน้า  จะมีลักษณะกระดาษมัน 2 หน้า มีความหนา 270 - 360 g. เหมาะกับการผลิตกล่อง
2. กระดาษการ์ด 1 หน้า 270 – 400 g. จะเป็นที่นิยมในการผลิตกล่องเนื่องจะแกรมกระดาษมีความแข็งแรง
3. กระดาษคาร์ฟน้ำตาล แกรม 300 – 360 g. ซึ่งลูกค้าจะมาประยุกต์กับงานกล่องขนม กล่องเครื่องสำอาง แล้วแต่ความต้องการ
4. กระดาษพิเศษ คือกระดาษที่มีลวดลายของเนื้อกระดาษขึ้นอยู่กับความต้องการาของลูกค้า ข้อดี เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของลูกค้าแต่มีราคาค่อนข้างแพง

กระดาษที่ใช้ในงานผลิตกล่องมีด้วยกัน หลายชนิด
Related Posts