การเคลือบสปอตยูวีเฉพาจุด (Spot Uv)
Aug 16, 2022
00
การเคลือบสปอตยูวีเฉพาจุด (Spot Uv)
            เป็นการทำให้ชิ้นงานที่ถูก spot uv ให้มีความเงาหลักการทำงานจะต้องเคลือบ opp ด้านก่อนทำขั้นตอนการ spot uv สิ่งที่ได้งานจะดูโดดเด่นและสวยงาม
            งานที่นิยมทำ spot uv อทิเช่น กล่องเครื่องสำอางต่างๆๆ กล่องอาหารเสริม หรือแม้กระทั้งปกหนังสือต่าง เป็นต้น #spotuv
            ขนาดงานที่ spot uv  สามารถเคลือบได้หลายขนาด อทิเช่น
-A5 (14.85 x 21 cm)
-A4 (21 x 29.7 cm)
-A3 (29.7 x 42 cm)
-A2 (42 x 60 cm)
-A1 (60 x 82 cm)
 
หรือสามารถเป็นกระดาษขนาดพิเศษตามที่ลูกค้าต้องการได้ ในส่วนงาน spot uv ก็จะมีเทคนิค โดยการทำฟิล์ม spot uv ขึ้นก่อนเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนต่อไป จะนำไปขึ้นบล็อกลักษณะคล้ายๆ บล็อกสกรีน
แล้วทำการติดตั้งลงบนเครื่องแล้วจากนั้นนำน้ำยา spot uv ทำการเคลือบลงบนชิ้นงานแล้วผ่านเครื่องอบความร้อนให้น้ำยาแห้งเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
 
Related Posts