ระบบการจัดพิมพ์ ที่ใช้กับงานกล่อง 2 ชนิด
Nov 13, 2017
00
การพิมพ์ offset 
ในปัจจุบันการพิมพ์ระบบออฟเซ็ทเป็นมาตรฐานการพิมพ์ที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นการพิมพ์พื้นราบ มีต้นกำเนิดจากการพิมพ์ด้วยการค้นพบของ อลัวส์เซเนเฟลเดอร์(Alois Senefelder) ด้วยการใช้แท่งไขมันเขียนลงบนแผ่นหินขัดเรียบ ใช้น้ำบางๆ หรือความเปียกชื้นลงไปคลุมพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดภาพก่อน แล้วจึงคลึงหมึกตามลงไปไขมันที่เขียนเป็นภาพจะรับหมึกและผลึกดันน้ำ และน้ำก็ผลักดันหมึกมิให้ปนกันเมื่อนำกระดาษไปทาบและใช้น้ำหนักกดพิมพ์พอควร กระดาษนั้นจะรับและถ่ายโอนหมึกที่เป็นภาพจากแผ่นหิน ปัจจุบันการพิมพ์พื้นราบที่รู้จักกันในนามพิมพ์หินได้พัฒนาจากการใช้คนดึงแผ่นหินที่หนาและหนักกลับไปกลับมา เพื่อทำการพิมพ์ได้ชั่วโมงละไม่กี่แผ่นได้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ จากการใช้แรงคนเป็นเครื่องจักร ไอน้ำและจากเครื่องจักร ไอน้ำเป็นเครื่องยนต์พร้อมกับเปลี่ยนลักษณะของแผ่นภาพพิมพ์จากหินเป็นโลหะที่บางเบาสามารถโค้งโอบรอบไม่ได้และได้ใช้เป็นผืนผ้ายาง (rubber printing) กระดาษหรือวัสดุพิมพ์จะไม่สัมผัสกับแม่พิมพ์(plate cylinder)โดยตรง แต่จะอยู่ในระหว่างโมผ้ายาง (blandet cylinder)กับโมกดพิมพ์(imoression cylinder) ชื่อของวิธีนี้ เคยเรียกเมื่อเริ่มแรกว่า "ลิโธกราฟี'' (Lithography) อันเป็นภาษากรีก ที่มีความหมายว่าเขียนบนหิน ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคำว่า เซตออฟ (set-off) หรือ ''ออฟเซต'' (offset) ซึ่งหมายถึงการพิมพ์ได้รับหมึกจากแม่พิมพ์ไปหมดแต่ละแผ่น แล้วเตรียมรับหมึกพิมพ์ในแผ่นต่อไป ชื่อของวิธีพิมพ์นี้จึงเรียกว่า ''ออฟเซตลิโธกราฟี''(offset lithography) ในปัจจุบันสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระดาษผิวหยาบ พลาสติก ผ้าแพร หรือแผ่นโลหะ
สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับ offset 
      ระบบออฟเซต  เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบันเพราะให้งานพิมพ์ที่สวย
งามมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวอร์ค และไม่ว่าจะออกแบอย่างไรการพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปประกอบกับ ความก้าวหน้าในการทำฟิล์มและการแยกสีในปัจจุบัน ทำให้ยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกลง สิ่งพิมพ์ที่จะพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
 
สิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการพิมพ์ Offset 
1. มีจำนวนพิมพ์ตั้งแต่ 3,000 ชุด ขึ้นไป
2. มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟ มาก
3. ต้องการความรวดเร็วในการจัดพิมพ์
4. ต้องการความประณีต สวยงาม
5. เป็นการพิมพ์ หลายสี หรือภาพ สี่สีที่ต้องการความสวยงามมากๆ
6. มีงานอาร์ตเวอร์คที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก
7. มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ
 
ระบบออฟเซตสามารถให้งานพิมพ์ที่คุณภาพดีได้เพราะ
1. การถ่ายทอดภาพกระทำโดยการถ่ายทอดลงบนผ้ายางแบลงเกตก่อน แล้วจึงถ่ายทอดลงบน  
    กระดาษ ทำให้การถ่ายทอดหมึกเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
2. สามารถใช้สกรีนที่มีความละเอียดมากๆ ถึง 175 -200 เส้น/นิ้วได้ทำให้ภาพที่ออกมามีความ 
    ละเอียดสวยงาม
3. การพิมพ์ภาพสี่สีทำได้สะดวก เพราะสามารถปรับตำแหน่งของแม่พิมพ์และกระดาษ
    ให้ลงในตำแหน่งที่ตรงกันของแต่ละสีได้ง่าย
4. สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้เกือบทุกชนิด
 
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี (Offset UV Print Heidelberg)
เป็นเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก ที่ใช้สำหรับพิมพ์ วัสดุ สติกเกอร์พีวีซี (PVC Sticker) สติกเกอร์ฟรอยด์ (Foli Sticker) สติกเกอร์พีพี (PP Sticker) กระดาษฟรอยด์เงินเงา (Foli Paper) แผ่นพีวีซีพลาสติก ขาวนม, แผ่นพีวีซีพลาสติกใส (PVC Plastic White/Clear 0.25-0.50 mm.)  เป็นเครื่องพิมพ์ที่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงาน 4 สี หรือ 5 สี เพราะจะคุมสีงานได้ สม่ำเสมอสวยงาม เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวน 1,000 ใบพิมพ์ขึ้นไป (น้อยกว่านี้ก็ สามารถพิมพ์ได้ครับ) เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ทยูวี เรามีทั้งเครื่องพิมพ์ไซต์ตัด 4 ขนาดใบพิมพ์ 25 x 18 นิ้ว และเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี ไซต์ตัด 2 ขนาดใบพิมพ์ 36 x 25 นิ้ว ต้องใช้หมึกออฟเซ็ทยูวีเฉพาะในการพิมพ์ และฉายแสงยูวี เพื่อให้หมึกแห้งทันที จึงทำให้สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพื้นผิวที่นอกเหนือจากกระดาษได้

ระบบการจัดพิมพ์ ที่ใช้กับงานกล่อง 2 ชนิด
Related Posts