สีที่พิมพ์ลงบนกล่อง มีตั้งแต่ 1 สี ไปจนถึง 4,5,6,7 สี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
Nov 13, 2017
00
เป็นการพิมพ์สีเสมือนภาพจริง แต่ในกรณีที่ลูกค้า มีความต้องการที่จะสร้างสีเป็นเอกลักษณ์ ของตัวลูกค้าเองอาจจะมีสี่ 5 , หรือ 6, ตรงจุดนี้ต้องมีการเลือกสี Panetone ซึ่งทางโรงพิมพ์มีการเตรียมความพร้อมาให้กับลูกค้าอยู่แล้ว


สีที่พิมพ์ลงบนกล่อง มีตั้งแต่ 1 สี ไปจนถึง 4,5,6,7 สี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
สีที่พิมพ์ลงบนกล่อง มีตั้งแต่ 1 สี ไปจนถึง 4,5,6,7 สี แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
Related Posts