เบื้องต้นก่อนทำ Packaging
Nov 13, 2017
00
1. การเตรียมสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่ อาหารเสริม ลักษณะของสินค้าที่เป็นซองเพื่อนำมากำหนดขนาดของกล่องที่จะต้องผลิต ขั้นตอนนี้สำคัญมากทาง Thaiart ต้องขอตัวอย่างสินค้าจากลูกค้า
2.เมื่อได้สินค้ามาแล้วทาง Thaiart จะทำการวัดและเขียนไดคัท และทำกล่องตัวอย่างหรือ Mork up เพื่อ test ทดลองใส่สินค้าว่าตัวกล่องกับสินค้าใส่ได้พอดีหรือไม่ เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขึ้นตอนหนึ่ง
3.ขั้นตอนต่อไป เมื่อได้กล่องตัวอย่างแล้ว จะเป็นการออกแบบ ซึ่งจะขอพูดในหัวข้อต่อไป
 
เบื้องต้นก่อนทำ Packaging
เบื้องต้นก่อนทำ Packaging
 
การสร้างกล่องให้ดูมีคุณค่าเมื่อสินค้ามีขนาดเล็ก

1.การทำให้ packaging ดูมีคุณค่าโดยการขยายโดยการทำตัวล็อก ให้กับตัวสินค้า 
ขั้นตอน นี้จะต้องนำสินค้ามากำหนดค่าแล้วสร้างด้วยโปรแกรมเฉพาะ จากนั้นก็ทำกล่องตัวอย่าง ดังรูปด้านล่างนี้

เบื้องต้นก่อนทำ Packaging
 
2. ลักษณะของกล่อง มีหลายลักษณะ
แต่ละรูปแบบเหมาะกับงานต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้า

เบื้องต้นก่อนทำ Packaging
 
Related Posts