รับออกแบบและผลิตกล่องกระดาษ
ทุกคนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ ไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ สําหรับนักออกแบบหลายคน การออกแบบอาจเป็นอะไรที่ดูซับซ้อน นักออกแบบที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะเรียนรู้วิธีผสมผสาน และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสภาวะของสังคมในตอนนั้น ซึ่งการเรียนรู้แนวคิดนี้มักจะต้องอาศัยประสบการณ์,การพบปะผู้คนที่หลากหลาย และทักษะจากทีมงานคุณภาพที่จะช่วยต่อยอดและ และเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเพิ่มพลังของความคิดสร้างสรรค์